نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیام شماره بیست و چهار

پیام شماره بیست و چهار             

آیا میدانید؟؟؟

تهیه و تنظیم تقویم اجرایی و برنامه سالانه  مدارس از اهداف اصلی پروژه مهر  مدرسه است .

دبیرخانه ستاد پروژه مهر 98