نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیام تشکر مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد از زحمات پرستاران و پزشکان

پیام تشکر مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد از زحمات پرستاران و پزشکان


عباسعلی دانافر مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد در پیامی از زحمات و خدمات پزشکان و پرستاران خدوم یزد تشکر و قدر دانی کرد.

متن پیام بدین شرح ذیل می باشد:

به نام خدا

امروز که بیماری ناشناخته به جان برخی از شهروندان افتاده و آرامش را از جامعه گرفته است، برای تو روز جاری شدن عاطفه‌ها، روز درخشیدن ایمان و روز افتخار است افتخار به انسان و انسانیّت .

دردمندان چشم به دستان شما دوخته اند تا رنج شان را به شوق و آرامش مبدل سازید.

برخود وظیفه می دانم از طرف سی هزار فرهنگی و 270 هزار دانش آموز استان یزد از زحمات بی شائبه شما پرستاران و پزشکان خدوم و بی ادعا تشکر و قدردانی نمایم.

دکتر دانافر

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد