نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیام تبریک سرپرست آموزش و پرورش ناحیه یک به مناسبت روز وکیل مدافع

پیام تبریک سرپرست آموزش و پرورش ناحیه یک به مناسبت روز وکیل مدافعبه گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک متن تبریک حبیب فکوری سرپرست آموزش و پرورش ناحیه یک به مناسبت  هفتم اسفند ماه روز وکیل مدافع به شرح ذیل است:

انتخاب هفتم اسفند بعنوان روز وکیل، انتخاب بامسمایی است.

کار وکیل تمام شدنی نیست و گرفتن حق در زمان جاریست؛ قضاوت ها راجع به کار وکیل فراوانند اما مهمتر از همه، قضاوت وجدان بیدار انسانی است که هم ناظر بر ماست و هم در پایان هر روز و ماه و سال، به ما تصویر حقیقیمان را می نمایاند. ما به قضاوت های دیگران بی اعتنا نیستیم، اما ملاک اثرگذاری آنها، قضاوت وجدان ماست.

این روز را به همکارانم در واحد حقوقی آموزش و پرورش ناحیه یک، مدافعان حق و عدالت تبریک می گویم.

حبیب فکوری

سرپرست آموزش و پرورش ناحیه یک یزد