نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ورزش صبحگاهی در مدرسه عالیه جبروتی 2 برگزار شد

ورزش صبحگاهی در مدرسه عالیه جبروتی 2 برگزار شدبه گزارش روابط عمومی ناحیه یک، ورزش صبحگاهی با حضور"محمدحسین آقایی" گزارشگر نسیم صبح رادیو و مسئولین ناحیه یک در دبستان عالیه جبروتی2 برگزار شد.