نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وبینار بزرگ آموزشی پیشگیری از بیماری های قلبی - عروقی

وبینار بزرگ آموزشی پیشگیری از بیماری های قلبی - عروقیبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، وبینار بزرگ آموزشی پیشگیری از بیماری های قلبی – عروقی در روز های یک شنبه 99/10/7، سه شنبه 99/10/9 و پنج شنبه 99/10/11 ساعت یازده صبح از طریق شبکه شاد در کانال مناسبت های ملی و مذهبی آموزش و پرورش ناحیه یک برگزار  خواهد شد.