نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

واکسیناسیون فرهنگیان آموزش و پرورش ناحیه یک آغاز شد

واکسیناسیون فرهنگیان آموزش و پرورش ناحیه یک آغاز شد


"زهره امیرچقماقی" مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک از آغاز واکسیناسیون معلمان ناحیه یک یزد از دوشنبه یازدهم مرداد خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک در خصوص واکسیناسیون فرهنگیان ناحیه یک گفت: طبق هماهنگی های به عمل آمده با شبکه بهداشت و درمان، تمام فرهنگیان اعم از معلمان، معاون اجرایی، دبیران، مشاوران، مربیان پرورشی، نیروهای خدماتی، نیروهای غیردولتی، خرید خدمات آموزشی، حق التدریس و سایر کارکنان مدارس که با دانش‌آموزان در ارتباط هستند، به منظور پیشگیری از بیماری کرونا واکسینه می‌شوند.

"زهره امیرچقماقی" با اشاره به اینکه در مجموع تمامی پرسنل آموزش و پرورش ناحیه یک در تمامی گروه‌های مدارس، حدود چهار هزار نفر هستند گفت: فهرست فرهنگیان ناحیه یک یزد برای اجرای برنامه واکسیناسیون آماده شده است  و برای جلوگیری از تجمع و ایجاد نظم  از طریق پیامک نوبت بندی انجام شده و برای فرهنگیان محترم ارسال خواهد شد.