نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

واکسیناسیون فرهنگیان آموزش و پرورش‌ ناحیه یک یزد

واکسیناسیون فرهنگیان آموزش و پرورش‌ ناحیه یک یزدبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، واکسیناسیون فرهنگیان ناحیه یک در روز دوشنبه با حضور خلیلی معاون تربیت بدنی و بهداشت اداره کل آموزش و پرورش استان یزد آغاز گردید.
لازم به ذکر است فرهنگیان ناحیه یک بعد از دریافت پیامک و با دردست داشتن کارت ملی و کارت شناسایی فرهنگیان به مرکز واکسیناسیون مراجعه نموده و واکسینه خواهند شد.