نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هیچ امتحان نهایی و هماهنگ استانی و منطقه ای و داخلی میان پایه ای در روز 8 خرداد برگزار نمی شود

هیچ امتحان نهایی و هماهنگ استانی و منطقه ای و داخلی میان پایه ای در روز 8 خرداد برگزار نمی شودبه گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد به اطلاع می رساند : هیچ امتحان نهایی و هماهنگ استانی و منطقه ای و داخلی میان پایه ای در روز 8 خرداد ( 23 ماه مبارک رمضان) برگزار نمی شود.

این تصمیم در راستای ماده 100آیین نامه اجرایی مدارس به منظور بهره مندی همکاران و دانش آموزان از فیوضات شبهای قدر اتخاذ شده است. در خصوص امتحانات داخلی نیز چنانچه برنامه امتحانی در این روزها تنظیم شده است لغو و برنامه امتحانی به روزهای دیگر موکول می گردد.