نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هیجدهمین جشنواره تجلیل از خیر مدرسه ساز در دبیرستان شاهد شهید حیدری

هیجدهمین جشنواره تجلیل از خیر مدرسه ساز در دبیرستان شاهد شهید حیدری


هیجدهم اردیبهشت 1395

هیجدهمین جشنواره تجلیل از خیر مدرسه ساز دراین آموزشگاه با حضور جمعی از مسئولان و کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش استان و ناحیه برگزار گردید