نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هنرجویان هنرستانهای مدیریت ناحیه یک در مسابقات کشوری سنگ تمام گذاشتند

هنرجویان هنرستانهای مدیریت ناحیه یک در مسابقات کشوری سنگ تمام گذاشتندبه گزارش "ناصر کریمی" کارشناس مسئول واحد هنرستان و کاردانش ناحیه یک، به دنبال برگزاری مرحله کشوری هیجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی هنرستانهای فنی وحرفه ای که درخراسان رضوی برگزارگردید،هنرجویان ناحیه یک خوش درخشیدند. مدیریت ناحیه یک ضمن تبریک و تشکر از مدیران محترم هنرستانهای مربوطه رتبه های کسب شده توسط هنرجویان وهنرآموز ناحیه یک را به شرح ذیل اعلام می دارد.

1- آقای محمد  کهدوئی هنرآموزرشته سرامیک رتبه اول کشور ازهنرستان شهیدرجایی

 2– خانم مرضیه کریمی رتبه اول کشوردر رشته نقاشی از هنرستان سالاری

3 – ابوالفضل دهقان بهابادی رتبه دوم کشوردر رشته صنایع چوب ازهنرستان شهیدرجایی

4- خانم شادی سلطانی گردفرامرزی و خانم رقیه شیخعلیشاهی رتبه سوم کشوردررشته نقشه کشی معماری

ازهنرستان نمونه میرجلیلی

این توفیق حاصل همدلی و همفکری مجموعه آموزش و پرورش ناحیه یک است که امید داریم در تمام زمینه ها پایدار باشد.