نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همکاران محترم فرهنگی ، والدین بزرگوار دانش آموزان و دانش آموزان عزیز

همکاران محترم فرهنگی ، والدین بزرگوار دانش آموزان و دانش آموزان عزیزاطلاعیه

همکاران محترم فرهنگی ، والدین بزرگوار دانش آموزان و دانش آموزان عزیز

با عنایت به اینکه پاسخگویی به ذینفعان از وظایف ذاتی هر سازمان است و در آموزش و پرورش با توجه به گستردگی جامعه هدف و پيچيدگي ماموریت ها و مسئولیت ها؛ استفاده از نظرات،پیشنهادات و انتقادات همکاران و پاسخگویی به ارباب رجوعان در برنامه ریزی ها و فرآیندهای اداری،در راستای بهبود عملکرد ادارات آموزش و پرورش بوده و منجر به اثربخشی تربیتی بیشتر مدارس خواهد شد.لذا مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک به نحو مقتضی و شایسته از نظرات و پیشنهادات همکاران ارجمند در برنامه ریزی ها و فرآیند اداری استفاده کرده و خواهد کرد . در همین راستا مطابق روال گذشته برای احترام به نظرات همکاران عزیز و پاسخگویی شفاف به سوالات و ابهامات آنان و پاسخگویی و رفع مشکلات والدین دانش آموزان، روزهای یکشنبه هرهفته مدیرناحیه و سایر معاونین و کارشناسان آمادگی پذیرش حضوری و پاسخگویی به مراجعان را دارند و همچنین در طول سال تحصیلی در بازدیدهای مدارس و حضور در جلسات مدیران ، شورای دبیران و آموزگاران ، جلسات انجمن اولیا و مربیان، ارتباط با نمایندگان مدیران،دبیران و آموزگاران و جلسات شورای دانش آموزی و ... فرصت مناسبی برای پاسخگویی به سوالات و رفع ابهامات همکاران است که همواره مورد استفاده بود و خواهد بود.

شایان ذکر است با توجه به مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور و بخشنامه وزارت متبوع امکان پاسخگویی به سوالات و ابهامات از طریق شبکه های مجازی وجود ندارد.بدیهی است این مدیریت در جهت فراهم آوردن بسترهای قانونی مناسب برای استفاده از مشارکت فکری همکاران و پاسخگویی به والدین،تمام تلاش خود را خواهد کرد.

 

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک