نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش مهارتهای زندگی در محل پژوهشسرای برازنده مقدم برگزار شد

همایش مهارتهای زندگی در محل پژوهشسرای برازنده مقدم برگزار شد


7 بهمن 1395

به گزارش "محمدرضا ستار" کارشناس تکنولوژی و گروههای آموزشی متوسطه این مدیریت ،همایش مهارتهای زندگی در آیین آیات و روایات با حضور استاد حوزه و دانشگاه " احمد آبایی " در محل پژوهشسرای دانش آموزی برازنده مقدم با حضور کلیه دبیران متوسطه دوره اول ودوم برگزارشد.