نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش مشاوره گروهی انتخاب رشته دواطلبان کنکورسراسری98 برگزار شد

همایش مشاوره گروهی انتخاب رشته دواطلبان کنکورسراسری98 برگزار شدبه گزارش " اکرم ملکیان " کارشناس مشاوره ناحیه، با توجه به نزدیک بودن انتخاب رشته کنکور سراسری ، برای برنامه ریزی بهتر و هدفمند جهت راهنمایی و مشاوره داوطلبان و نظر به اهمیت موضوع و نقش تعیین کننده آن ، جلسه مشاوره گروهی انتخاب رشته کنکور جهت داوطلبین کنکور سراسری به تفکیک جنسیت، طی دو جلسه متوالی در سالن اندیشه ناحیه یک برگزار شد.

در ابتدا "محمد معینی " معاون پرورشی و تربیت بدنی ناحیه یک ، در زمینه اهمیت انتخابهای زندگی افراد ، جایگاه آن و معرفی پایگاه انتخاب رشته ناحیه، نکات مهمی را بیان نمود.

در ادامه "جلال ایرانی زاده" سرگروه مشاوره ناحیه، در رابطه با اطلاعات کلی و اولیه انتخاب رشته ، مراحل و شیوه آن ،توصیه های تاثیرگذار ، معیارهای انتخاب مطلوب، تشریح کارنامه نتایج اولیه و... مطالب مهم و کلیدی را ارائه کرد.