نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش مشاوره گروهی انتخاب رشته دواطلبان کنکورسراسری98 برگزار شد

همایش مشاوره گروهی انتخاب رشته دواطلبان کنکورسراسری98 برگزار شدبه گزارش " اکرم ملکیان " کارشناس مشاوره ناحیه، با توجه به نزدیک بودن انتخاب رشته کنکور سراسری ، برای برنامه ریزی بهتر و هدفمند جهت راهنمایی و مشاوره داوطلبان و نظر به اهمیت موضوع و نقش تعیین کننده آن ، جلسه مشاوره گروهی انتخاب رشته کنکور جهت داوطلبین کنکور سراسری به تفکیک جنسیت، طی دو جلسه متوالی در سالن اندیشه ناحیه یک برگزار شد.

در ابتدا "محمد معینی " معاون پرورشی و تربیت بدنی ناحیه یک ، در زمینه اهمیت انتخابهای زندگی افراد ، جایگاه آن و معرفی پایگاه انتخاب رشته ناحیه، نکات مهمی را بیان نمود.

در ادامه "جلال ایرانی زاده" سرگروه مشاوره ناحیه، در رابطه با اطلاعات کلی و اولیه انتخاب رشته ، مراحل و شیوه آن ،توصیه های تاثیرگذار ، معیارهای انتخاب مطلوب، تشریح کارنامه نتایج اولیه و... مطالب مهم و کلیدی را ارائه کرد.