نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش طرح سند ملی کاهش آسیب های اجتماعی با حضور مشاوران مدارس ناحیه یک برگزار شد

همایش طرح سند ملی کاهش آسیب های اجتماعی با حضور مشاوران مدارس ناحیه یک برگزار شدهمایش طرح سند ملی کاهش آسیب های اجتماعی با حضور مشاوران مدارس ناحیه یک در محل سالن مرکز مشاوره امام حسین (ع) برگزار شد. در این جلسه"محمد معینی" معاون پرورشی ناحیه یک ضمن خیر مقدم و تسلیت ایام فاطمیه  به نقش کلیدی مشاور مدرسه در زمینه کنترل آسیب های اجتماعی اشاره نمود. در ادامه"اکرم ملکیان" کارشناس مشاوره ناحیه یک از مشاوران خواست تا با جدیدت نسبت به اجرای طرح بپردازند تا شاهد اثرات مثبت آن در مدارس باشیم.

"سید حسین رضوی" مشاور مدرسه در زمینه درمان هیجان مدار مطالبی را ارائه نمود و "شایق" رییس اداره آسیب اداره کل آموزش و پرورش استان توضیحات جامع و کاملی در خصوص اجرای طرح سند ملی کاهش آسیهای اجتماعی ارائه داد.