نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش خانواده همگام با اوان کودکی برگزار شد

همایش خانواده همگام با اوان کودکی برگزار شدبه گزارش "طیبه دهقان" کارشناس ارزیابی عملکرد مراکز پیش دبستانی ناحیه یک، در راستای تغییر رویکرد آموزش در دوره پیش دبستانی بر مبنای یادگیری مبتنی بر پروژه و ضرورت توجیه والدین به منظور اگاهی از تغییرات سیستم آموزشی و همراهی بیشتر آنها در امر آموزش،طی 3 روز حدود 2000 نفر از والدین نوآموزان مراکز پیش دبستانی ناحیه یک در همایش «خانواده همگام با اوان کودکی» شرکت نمودند.