نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش توجیهی و جشن ورود پایه دهم دبیرستان نمونه دولتی ملک ثابت

همایش توجیهی و جشن ورود پایه دهم دبیرستان نمونه دولتی ملک ثابت


سی ام مردادماه 1395

همایش توجیهی و جشن ورود پایه دهم با حضور دانش آموزان ، اولیاء و مسئولین آموزش و پرورش ناحیه یک در دبیرستان نمونه دولتی ملک ثابت