نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش توجیهی جشنواره تولید محتوای الکترونیک برگزار شد

همایش توجیهی جشنواره تولید محتوای الکترونیک برگزار شدهمایش توجیهی جشنواره تولید محتوای الکترونیک با هدف ایجاد انگیزه شرکت معلمان در نهمین جشنواره تولید محتوای الکترونیک با هماهنگی واحد فناوری اطلاعات ناحیه یک و همکاری انجمن عملی معلمان ابتدایی استان یزد برگزار شد