نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش تخصصی معاونین آموزشی مدارس ابتدایی ناحیه یک یزد برگزار شد

همایش تخصصی معاونین آموزشی مدارس ابتدایی ناحیه یک یزد برگزار شدبه گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک، همایش تخصصی معاونین آموزشی مدارس ابتدایی در محل پژوهشسرای برازنده مقدم ناحیه یک با حضور معاونین آموزشی مدارس دولتی و غیردولتی برگزار شد.

در این جلسه "فلاح زاده" معاون آموزش ابتدایی ناحیه یک در خصوص وظایف معاونین در مدارس و توجه به رشد آموزشی و پرورشی مدارس در ابعاد گوناگون و کنترل روش های تدریس و بازدید از کلاس معلمان، توجه به تکالیف مهارت محور، مهارت های زندگی، توجه به تشویق و انگیزش تحصیلی مواردی را بیان نمود.

همچنین "رادمنش" مواردی را در خصوص تأثیر مراقبت های قبل از تولد و بعد از تولد در کاهش اختلالات و مشکلات یادگیری، اضطراب و آرامش دانش آموزان در مدرسه پس از کرونا بیان نمودند.

لازم به ذکر است در این همایش سرکار خانم آیت اللهی، جناب آقای حقیر و جناب آقای زارعیان به عنوان نماینده معاونین، تجارب برتر خود را به سمع و نظر حضار رسانده و پیشنهاداتی جهت بهبود عملکرد ارائه نمودند.