نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش تجلیل از مدیران و فعالان عرصه سواد آموزی در سالن اندیشه ناحیه یک برگزار شد

همایش تجلیل از مدیران و فعالان عرصه سواد آموزی در سالن اندیشه ناحیه یک برگزار شد


11 دی ماه 1395

در این مراسم که با حضور مسئولین استان و نواحی یک و دو آموزش و پرورش و جمعی از آموزش دهندگان هر دو  ناحیه برگزار شد "عبدالحمید صابری" مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک ضمن عرض خیر مقدم خدمت همه ی  مدعوین جلسه سخنانی را در خصوص هفته ی سواد آموزی و اهمیت سواد در فرهنگ و کشور ما  بیان کرد و از همه ی مسئولین خواست که با همکاری و همفکری  بیشتر  در امر  باسوادی افراد  تلاش کنند، سپس " امین الرعایا " معاون سواد آموزی استان پس از عرض تبریک هفته ی سواد آموزی ضمن ارائه ی فعالیتهای سالانه ی اداره سواد آموزی در باره ی طرح ها و فعالیتهای جاری ودر حال اجرای سواد آموزی تو ضیحاتی را ارائه داد.

در پایان مراسم از مدیران و فعالان عرصه ی سواد آموزی هر دو ناحیه تجلیل شد.