نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش ارتقا عملکرد علمی مهارتی مدیران دوره ابتدایی برگزار شد

همایش ارتقا عملکرد علمی مهارتی مدیران دوره ابتدایی برگزار شدبه گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی ناحیه یک، همایش ارتقا عملکرد علمی مهارتی مدیران دوره ابتدایی با حضور دکتر حسینی مدیرکل دفتر دبستانی وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.