نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همابش مدیران ابتدایی در دبیرستان شاهد آقا برگزار شد

همابش مدیران ابتدایی در دبیرستان شاهد آقا برگزار شد به گزارش "صفیه السادات طباطبایی" کارشناس آموزش ابتدایی ناحیه ،گردهمایی مدیران آموزش ابتدایی در محل سالن پژوهشکده دبیرستان شاهد آقا با حضور "زهره امیر چقماقی"مدیر ناحیه یک ، "خدیجه پاپوش" معاون آموزش ابتدایی ، "محمد معینی"معاون پرورشی  ، "موسی همتی "کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات  ، "محمود سلیمیان" کارشناس مسئول حراست ناحیه یک و مدیران ابتدایی  برگزار گردید.

در این جلسه پاپوش نکاتی را در ارتباط با موارد اجرایی و آموزشی طرح ها و برنامه ها،نقش و جایگاه مدیران در رشد کمی و کیفی روند آموزش و پرورش دانش آموزان بیان نمودند.

در ادامه جلسه موسی همتی در ارتباط با نحوه ثبت نام و تدبیر مناسب در پوشش محدوده ثبت نامی صحبت نمود .سپس معاون پرورشی و کارشناس مسئول حراست هرکدام نیز بر اجرای برخی موارد لازم و ضروری تاکید و از مدیران خواستند با درایت و تیز بینی خاص خود نظارت کامل بر برنامه های اجرایی ،اموال،فضا های آموزشی داشته باشند

در پایان مدیر ناحیه ضمن تشکر از زحمات مدیران دوره ابتدایی بر این نکته تاکید نمود که امسال ،سال آموزش ابتدایی خواهد بود و تمام برنامه های اداره بر ساماندهی فضا و نیروی انسانی دوره ابتدایی متمرکز خواهد شد.

عکس : آموزش ابتدایی