نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هفته کتابخوانی با همیاری کانون پرورش فکری در آموزشگاه دخترانه غیردولتی الفبا برگزار شد

هفته کتابخوانی با همیاری کانون پرورش فکری در آموزشگاه دخترانه غیردولتی الفبا برگزار شد


2 آذرماه 1395

با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و مدیریت آموزش و پروش ناحیه یک به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی مراسمی در دبستان دخترانه غیردولتی الفبا برگزار شد.

در این مراسم که با حضور آقای "دانافر" مدیرکل کانون پرورش فکری استان صورت گرفت دانش آموزان با کتابهای کانون پرورش فکری کودکان که متناسب با سن دانش آموزان تالیف شده و کتابخانه سیار آشنا شدند و کتاب داستانهایی که قبلا خوانده بودند و تمیز بوده را به کتابخانه سیار اهدا کردند،تا دانش آموزان دیگر هم در روستاها بتوانند کتابها را امانت گرفته واستفاده نمایند.در ادامه از نمایشگاهی که در محل کانون پرورش فکری بوده دانش آموزان بازدید به عمل آوردند و نسبت به خرید کتاب جدید اقدام نمودند.