نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نوزدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس ناحیه برگزار شد

نوزدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس ناحیه برگزار شدبه گزارش روابط عمومی ناحیه یک یزد، همزمان با سراسر کشور در ساعت 10:19 دقیقه مانور زلزله با هدف ارتقا ایمنی و آمادگی دانش آموزان در مقابل خطرات بالای ، بلایای طبیعی و زلزله و کاهش اثرات خطر پذیری آن برگزار شد.

در این مانور، دانش آموزان با پخش آژیر خطر وقوع زلزله فرضی در مکان های مناسب مانند زیر میز، گوشه دیوارهای داخلی در کلاس، کنار دیوارهای داخلی در راهروها و دور از دیوارها در حیاط پناه گرفتند. دانش آموزان سازمان دانش آموزی که قبلا آموزش های عملیات امداد و نجات و کمک به مصدومان را فرا گرفته بودند بصورت عملی تجربیات خود را به نمایش گذاشتند.

هرساله برای آگاهی بخشی دانش آموزان در جهت چگونگی رویارویی شدن با حوادث و پیشگیری از خطرات ناشی از زلزله این مانور در مدارس برگزار می شود. مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک و معاونین اداره کل کمیته امداد استان با حضور در دبیرستان فرزانگان دکترشاهی از نزدیک شاهد اجرای مانور بودند و در پایان مانور برای دانش آموزان در خصوص ضرورت آمادگی در برابر بلایای طبیعی و اهداف کمیته امداد در امور روزمره و مواقع بحرانی به ایراد سخن پرداختند.

روابط عمومی مدیریت آموزش پرورش ناحیه از تمامی مدیران و پرسنل و دانش آموزان مدارس برگزار کننده مانور سراسری زلزله کمال تشکر دارد.