نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نمایشگاه هفته معرفی مشاغل در هنرستان 15 خرداد برگزار شد

نمایشگاه هفته معرفی مشاغل در هنرستان 15 خرداد برگزار شد


معاون پرورشی و فرهنگی ناحیه یک" درسال "جهش تولید" تمهیدات لازم جهت معرفی نمایشگاههای شغلی به دانش آموزان مدارس، در اولویت برنامه های هفته معرفی مشاغل می باشد.

 

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش ناحیه یک، معاون پرورشی و فرهنگی ناحیه یک گفت: با توجه به هفته معرفی مشاغل نمایشگاههای شغلی در هنرستان 15 خرداد در نظر گرفته شده است که هدف از آن آشنایی دانش آموزان با انواع مشاغل و انتخاب رشته مناسب می باشد.

"محمد معینی" با اعلام این خبر گفت: در سال"جهش تولید"  تمهیدات لازم جهت معرفی نمایشگاههای شغلی به دانش آموزان مدارس، در اولویت برنامه های هفته معرفی مشاغل به ویژه دانش آموزان پایه نهم جهت آشنایی بیشتر با مشاغل و رشته های تحصیلی می باشد.

"معینی" افزود: بدین منظور مشاوران مدارس در طول سال تحصیلی و بصورت نمادین در هفته معرفی مشاغل، با تدارک برنامه های لازم جهت آشنایی بیشتر دانش آموزان با مشاغل موجود در جامعه و بازار کار، آزمون های مشاوره ای (توانایی، رغبت) درانتخاب رشته تحصیلی و آینده شغلی، تهیه بروشور و پوستر، معرفی رشته های دانشگاهی، دعوت از کارآفرینان برتر، نمایش فیلم های شغلی، انجام بازدیدهای شغلی به معرفی مشاغل با هدف مهارت آموزی و تربیت نیروی انسانی کارآمد مورد نیاز جامعه می پردازند.

وی هم چنین کیفیت بخشی بیشتر به روند آگاهی دانش آموزان و والدین آن ها نسبت به رشته های تحصیلی و مشاغل موجود را از اهداف نمایشگاههای هفته مشاغل برشمرد.