نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نظام تعلیم و تربیت در زیست بوم جدید

نظام تعلیم و تربیت در زیست بوم جدید


حبیب فکوری مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک یزد:
زیست بوم جهانی و ملی بشدت و با شتاب در تحول است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد؛ حبیب فکوری مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک یزد در حاشیه سی و ششمین اجلاس سالانه روسای آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۱ گفت: نظام تعلیم و تربیت در زیست بوم جدید زیست بوم جهانی و ملی بشدت و با شتاب در تحول است، با گسست های پارادایمی، اجتماعی، تکنولوژیک، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اقلیمی، دگر گشت های عمیقی در کارند و مدارس و فرزندان مان را به سوی آینده هایی سراسیمه پرتاب می کنند که چه بسا نه درک کافی از آنها داریم و نه آمادگی زیستن در آنها.

وی افزود: یکی از اقتضائات آموزش و پرورش با توجه به شرایط بیماری کرونا، انتقال و جهش سریع ویروس، آموزش مجازی است.

فکوری اظهار داشت:حتی با توجه به این که امروزه تصمیم برای بازگشایی حضوری مدارس اتخاد گردیده است، با این حال آموزش مجازی همچنان دایر است.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک یزد گفت: برای به فعلیت در آوردن استعدادهای بالقوه ی کودکان (تربیت) نیازمند آموزش صحیح هستیم و یکی از ساحت های مهم در تربیت، تربیت علمی است، در حالی که در این مسیر چالش هایی وجود دارد که در طول آموزش مجازی تاکنون در کنار مزایای غیر قابل انکار، معایب زیادی نیز به بار داشته است،اگر اکنون به شناسایی و رفع آنها نپردازیم، از این به بعد نیز شاهد آسیب به حیطه ی دانش و علم آموزی دانش آموزان خصوصا دانش آموزان ابتدایی خواهیم بود.

وی اذعان داشت: مطالعه حاضر با رویکرد توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به ریشه یابی آسیب های آموزش مجازی در تربیت علمی دانش آموزان پرداخته است و نتایج به دست آمده حاکی از این موضوع است که معلمان، زیر ساخت ها، والدین و دانش آموزان از ریشه های آسیب های آموزش مجازی هستند، و در طول آموزش مجازی عمده صدمات وارد آمده به تربیت علمی دانش آموزان از طریق این عوامل بوده است.