نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک با مدیریت سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان

نشست مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک با مدیریت سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان


با هدف بررسی مسائل مدارس صدرا نشست مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک با مدیریت سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان در سالن اجتماعات ناحیه یک انجام شد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک یزد، در راستای تحقق اهداف آموزشی و تربیتی و هماهنگی اداره آموزش و پرورش ناحیه یک با سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان یزد در خصوص مدارس صدرا، جلسه ای جهت تعامل بیشتر بین دو مجموعه برگزار گردید.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک ضمن تشکر از حضور مسئولین سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان گفت: ضرورت وجود مدارس صدرا مشخص است و باید توجه بیشتری به این مدارس صورت گیرد.

"حبیب فکوری" به نقش و اهمیت مدیر اشاره کرد و افزود: مدیر یک مدرسه می تواند آن مدرسه را فعال و پویا نماید و مدیر خوب مدرسه عالی را می سازد.

وی بیان داشت: هدف اصلی مسئولین آموزش و پرورش رسیدن به اهداف سند تحول بنیادین با رویکرد تربیتی می باشد که امید است با همکاری سایر سازمان ها و نهاد ها به ویژه سازمان تبلیغات اسلامی به این مهم دست پیدا کند.

لازم به ذکر است در این جلسه هریک از مسئولین به بیان نظرات خود پرداختند.