نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست توجیهی رابطین مدارس در طرح های کارشناسی مراقبت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی

نشست توجیهی رابطین مدارس در طرح های کارشناسی مراقبت و پیشگیری از آسیب های اجتماعیبه گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک، نشست توجیهی طرح های کارشناسی مراقبت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی، در پژوهشسرای برازنده مقدم، با حضور "محمد معینی" معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش ناحیه یک، "مسعود صدیقی" کارشناس مراقبت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد و همچنین تعداد زیادی از رابطین طرح های این کارشناسی برگزار گردید.

در ابتدا "محمد معینی" به اهمیت این کارشناسی و نقش بی بدیل آن در ارتقای رشد و سلامت روان دانش آموزان و لزوم بسیج دسته جمعی همکاران فرهنگی و والدین در راستای دستیابی به این مهم پرداخت.

 و در ادامه "امیر کاظمی" کارشناس مراقبت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی ناحیه یک، طرح ها و برنامه های این کارشناسی را در طول سال تحصیلی تشریح نمود.

در پایان این جلسه رابطین مدارس به ارائه  نظرات خود پرداختند.