نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست توجیهی رابطین مدارس در طرح های کارشناسی مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی ناحیه یک برگزار شد.

نشست توجیهی رابطین مدارس در طرح های کارشناسی مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی ناحیه یک برگزار شد.به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک، نشست توجیهی طرح های کارشناسی مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی در پژوهشسرای برازنده مقدم ناحیه یک با حضور "کاظم پناهی" معاون پرورشی و فرهنگی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک و همچنین تعداد زیادی از رابطین طرح های این کارشناسی در مدارس برگزار گردید. در ابتدا "کاظم پناهی" به اهمیت این کارشناسی و نقش بی بدیل آن در ارتقای رشد و سلامت روان دانش آموزان و لزوم بسیج دسته جمعی همکاران فرهنگی و والدین در راستای دستیابی به این مهم پرداخت

در ادامه "امیر کاظمی" کارشناس مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی ناحیه یک، طرح ها و برنامه های این کارشناسی را در طول سال تحصیلی تشریح نمود. 

همچنین در پایان مراسم رابطین مدارس به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.