نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست تخصصی مدیران متوسطه دوره اول جهت تبیین و بررسی اهداف طرح های جاری متوسطه اول برگزار شد

نشست تخصصی مدیران متوسطه دوره اول جهت تبیین و بررسی اهداف طرح های جاری متوسطه اول برگزار شد


5 دی ماه 1395

نشست تخصصی مدیران متوسطه دوره اول در محل پژوهشکده تعلیم و تربیت با حضور "عبدالحمید صابری" رییس آموزش و پرورش ناحیه یک "کاظم غلام پور" معاون آموزش متوسطه "خدیجه پاپوش" کارشناس مسئول آموزش و کارشناس مسئولان واحدهای حراست ، ارزیابی عملکرد، امور اداری، مشارکتها ومدیران محترم بازنشسته و شاغل این دوره تحصیلی برگزار شد.در این نشست ضمن بیان اهم موارد آموزشی و اجرایی وطرح و برنامه های اثر بخش آموزشی بر برنامه ریزی دقیق برای هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم و نقش کلیدی این موضوع در سرنوشت و آینده دانش آموزان تاکید شد.در ادامه جلسه از سوی مدیران سوالاتی مطرح شد که توسط مسئولین حاضر در جلسه پاسخ داده شد.