نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نخستین رویداد ملی و بین المللی رهیافت های نوین سوادآموزی در زیست بوم جدید (رسا)

نخستین رویداد ملی و بین المللی رهیافت های نوین سوادآموزی در زیست بوم جدید (رسا)


سازمان نهضت سوادآموزی برگزار میکند:

نخستین رویداد ملی و بین المللی رهیافت های نوین سوادآموزی در زیست بوم جدید (رسا) 

محورها:

ایده ها و راهکارها (مقالات، پژوهش ها، طرح های اجرایی و...)

محصولات و تولیدات (سکوها، نرم افزارها، بازی های آموزشی و...)

جهت کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در رویداد میتوانید به آدرس زیر مراجعه نمایید.

http://rasa.lmo.gov.ir