نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نتایج شورای دانش آموزی برتر مشخص شد

نتایج شورای دانش آموزی برتر مشخص شد


نتایج شورای دانش آموزی برتر (مرحله ناحیه) مدارس متوسطه دوره اول و دوم مشخص شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، 55 مدرسه در این رقابت سالم و دانش آموزی شرکت نمودند که در ارزشیابی مرحله نخست شورای دانش آموزی برتر( به شیوه آزمونی)، 12 آموزشگاه با کسب امتیاز بیشتر به مرحله مصاحبه دعوت شدند.

 سپس از شورای دانش آموزی  12 آموزشگاه مصاحبه بعمل آمد و از بین  آموزشگاه ها،  مدارس زیر به مرحله استانی راه یافتند.

1- دبیرستان پسرانه شهید رمضانخانی (متوسطه اول)

2- دبیرستان دخترانه فاطمه اولیا (متوسطه اول)

3- دبیرستان دخترانه شاهد نسیم سبحان (متوسطه اول)

4- دبیرستان دخترانه حاج احمد فلاح (متوسطه دوم)

5- دبیرستان دخترانه شاهد شهید حیدری (متوسطه دوم)

6- دبیرستان دخترانه برازنده مقدم یک (متوسطه دوم)

7- دبیرستان پسرانه شاهد رمضانزاده (متوسطه دوم)

8- دبیرستان پسرانه ماندگار ایرانشهر (متوسطه دوم)