نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نتایج جشنواره نوجوان خوارزمی متوسطه دوره اول اعلام شد .

نتایج جشنواره نوجوان خوارزمی متوسطه دوره اول اعلام شد .


بیست و نهم 1395

درخشش دانش آموزان ناحیه یک در مرحله استانی جشنواره نوجوان خوارزمی اردیبهشت 95

مرحله استانی جشنواره نوجوان خوارزمی که در دهه اول اردیبهشت و با حضور تیمهای برگزیده  از شهرستانهای 9 گانه و نواحی یک و دو یزد در دبیرستانهای پسرانه و دخترانه شاهد افشار و باشگاه علمی پژوهشی جوان در 5 محور برگزار گردید که در همین راستا ، رتبه هایی خوب نصیب دانش آموزان این مدیریت شد

 

محور فعالیتهای آزمایشگاهی

دبیرستان شهید رمضانخانی       رتبه اول

دبیرستان فاطمه الزهرا(س)       رتبه چهارم

محور ادبیا ت فارسی

دبیرستان ابوئی نژاد         رتبه ششم

دبیرستان  منصبدار          رتبه هفتم

محور پژوهش

دبیرستان رسولیان           رتبه دوم

محور دست سازه

دبیرستان منصبدار          رتبه سوم

محور رایانه

دبیرستان نسیم سبحان      رتبه دوم

دبیرستان  طرازی           رتبه سوم

محور زبان انگلیسی

دبیرستان ابوئی نژاد         رتبه دوم

ضمن تبریک به همه دانش آموزان و مسئولین مدارس، برای دانش آموزان دبیرستان شهید رمضانخانی در مرحله کشوری جشنواره نوجوان خوارزمی آرزوی موفقیت داریم.