نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 1400 اعلام شد

نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 1400 اعلام شداعلام اسامی چند برابر ظرفیت نهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور در سال 1400 (ویژه متقاضیان استخدام وزارت آموزش و پرورش) به منظور انجام سایر مراحل جذب و استخدام (بررسی مدارک و انجام مصاحبه استخدامی) در سایت سازمان سنجش به آدرس زیر منتشر شد