نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معلمان ناحیه یک یزد در دوره آموزشی کتب جدیددرسی شرکت کردند

معلمان ناحیه یک یزد در دوره آموزشی کتب جدیددرسی شرکت کردند


هیجدهم شهریورماه 1395

در آستانه شروع سال تحصیلی جدید و با توجه به تحقق اهداف پروژه مهر ،دوره آموزشی تغییر کتب پایه دهم متوسطه دوره دوم در درس های ادبیات فارسی ، نگارش و زبان انگلیسی و کارگاه آموزشی دوره مهارت های آموزش ابتدایی ویژه آموزگاران با سابقه کمتر از 6 سال به مدت 36 ساعت از نیمه شهریوماه جاری در دبیرستان شاهد دخترانه نسیم سبحان آغاز و هم چنان ادامه خواهد داشت .