نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاون آموزش متوسطه اداره کل از حوزه تصحیح ناحیه یک بازدید کرد

معاون آموزش متوسطه اداره کل از حوزه تصحیح ناحیه یک بازدید کردبه گزارش روابط عمومی ناحیه یک ، "منصور ارجمندی" معاون آموزش متوسطه اداره کل با همراهی " محمدعلی حیدری" رییس اداره سنجش و ارزشیابی تحصیلی اداره کل و "زهره امیرچقماقی" مدیر ناحیه یک و هیئت همراه از حوزه تصحیح امتحانات نهایی ناحیه یک بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید ارجمندی با مصححین صحبت و از زحماتشان تشکر کرد و در ادامه از محل های بایگانی اوراق، ثبت نمرات و ثبت صورتجلسات بازدید به عمل آورد.