نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاونین ناحیه یک از مدارس بازدید کردند

معاونین ناحیه یک از مدارس بازدید کردند


بیست و چهارم مردادماه 1395

در راستای تحقق اهداف کمیته تعمیر و تجهیز  ، معاونین توسعه مدیریت و پشتیبانی و آموزش متوسطه با حضور در کارگاه مرکزی ، هنرستان انقلاب اسلامی و دبستان های دخترانه و پسرانه هادی از نزدیک روند اجرای برنامه های پروژه مهر 95 را مورد بررسی قرار دادند .

کارگاه مرکزی

هنرستان انقلاب اسلامی

دبستان پسرانه هادی

دبستان دخترانه هادی