نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معارفه کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش وپرورش ناحیه یک انجام شد

معارفه کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش وپرورش ناحیه یک انجام شدبه گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک، با حضور "حبیب فکوری" مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک واعضای شورای معاونین، " محمد رضا پور" به عنوان مسئول جدید ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش ناحیه یک منصوب شد.

لازم به ذکر است در مراسمی از زحمات "محمد علی فلاح زاده" کارشناس مسئول اسبق واحد ارزیابی ناحیه یک، تجلیل خواهد شد.