نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مضجع شریف سومین شهید محراب عطر افشانی شد

مضجع شریف سومین شهید محراب عطر افشانی شدبه گزارش روابط عمومی ناحیه یک ، در سومین روز از بزرگداشت مقام معلم مضجع شریف سومین شهید محراب و فرزند عزیزشان عطرافشانی و گلباران شد.