نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مشخصات حیاط پویا ویژه مدارس

مشخصات حیاط پویا ویژه مدارس


بیست وهفتم شهریورماه 1395

باسمه تعالی

به این وسیله به اطلاع می رساند با توجه به بند 6 فرم ارزیابی از نحوه فعالیت های شورای بازگشایی واحدهای آموزشی مبنی بر انجام تمهیدات اجرای طرح حیاط پویا ، بروشور مشخصات حیاط پویا جهت بهره برداری مدارس به شرح ذیل می باشد .