نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقه پیام سازندگی ویژه سوادآموزان در دبیرستان دوره دوم بهادری ناحیه یک برگزار شد

مسابقه پیام سازندگی ویژه سوادآموزان در دبیرستان دوره دوم بهادری ناحیه یک برگزار شد


25 بهمن ماه 1395

مسابقه پیام سازندگی با هدف آشنایی بیشتر خانواده ها با فرهنگ کتاب خوانی وهمچنین شعار سال (اقتصاد مقاومتی، اقدام وعمل) در بین 55 سواد آموزان دوره انتقال در دبیرستان بهادری ناحیه یک برگزار شد.

"احمد شیرزاد" مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد "مرات امین الرعایا" معاون سواد آموزی اداره کل "عبدالحمید صابری" مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک  و برخی دیگر از مسئولان از حوزه بازدید به عمل آوردند.