نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقات کشوری قرآن، عترت و نماز

مسابقات کشوری قرآن، عترت و نمازبه گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک یزد، کسب رتبه اول کشوری در رشته قرائت تحقیق قرآن کریم توسط دانش آموز محمد سبحان مقصودیان از دبیرستان امام حسین ع و کسب رتبه اول کشوری در رشته اذان توسط دانش آموز سید محمد میرحسینی از دبیرستان علوم ومعارف صدرا و کسب رتبه دوم کشوری در رشته  قرائت ترتیل قرآن توسط دانش آموز ابوالفضل عبدالله پور از دبیرستان شهید رمضانزاده و کسب رتبه چهارم کشوری قرائت ترتیل قرآن  توسط دانش آموز میلاد کریمی از دبیرستان رسولیان را به جامعه فرهنگیان ناحیه یک تبریک میگوییم و توفیقات روزافزون را برای آنها از خداوند متعال خواستاریم.