نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقات والیبال دانش آموزان دختر متوسطه دوره دوم در سالن ورزشی آزادگان برگزار شد

مسابقات والیبال دانش آموزان دختر متوسطه دوره دوم در سالن ورزشی آزادگان برگزار شددر این رقابتها که با حضور  16  مدرسه و با انجام  32 مسابقه برگزار شد نتایج به شرح زیر می باشد:

مقام اول: دبیرستان رادمنش به مربیگری سرکارخانم منیرالسادات آروین

مقام دوم: دبیرستان شاهد شهید حیدری به مربیگری سرکارخانم مرضیه تابان

مقام سوم: دبیرستان بی بی صغری میرحسینی به مربیگری سرکارخانم مریم بیگی

همچنین تیم هنرستان پانزده خرداد به مربیگری سرکار خانم مهدیه اسلامی به عنوان تیم برتر اخلاق این رقابتها انتخاب شد.