نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقات قهرمانی تنیس روی میز فرهنگیان مرد ناحیه یک در سالن شهید دادرس برگزار شد

مسابقات قهرمانی تنیس روی میز فرهنگیان مرد ناحیه یک در سالن شهید دادرس برگزار شد


9 دی ماه 1395

مسابقات قهرمانی تنیس روی میز فرهنگیان مرد ناحیه یک در سالن شهید دادرس برگزار گردید.
در این دوره از مسابقات 19 ورزشکار و در جدول تک حذفی باهم به رقابت پرداختند که بعد از انجام مسابقات نتایج بدست آمد به شرح ذیل می باشد:
نفر اول : حسن فتوحی دبیر تربیت بدنی دبیرستان نیکپور و دکتر حسابی یک
نفر دوم : مرتضی معمارزاده آموزگار تربیت بدنی دبستان قرآنی شهید مدرس
نفر سوم مشترک : مجتبی دهقان آموزگار تربیت بدنی دبستان پسرانه هادی
نفرسوم مشترک : حسین اسماعیلیان آموزگار تربیت بدنی آموزشگاه استثنایی شفق
"عبدالحمید صابری"مدیر آموزش و پروش ناحیه و"سعید فخرآبادی" کارشناس مسئول واحد تربیت بدنی و"حسن مثقالی" مسئول انجمن تنیس روی میز مردان ناحیه برای نمایندگان ناحیه که در مسابقات تنیس روی میز استانی مردان فرهنگی که بیست و سوم همین ماه در سالن قدس برگزار خواهد شد آرزوی موفقیت و پیروزی نمودند.