نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقات قهرمانی تنیس روی میز بانوان فرهنگی ناحیه یک در سالن شهید دادرس برگزار شد

مسابقات قهرمانی تنیس روی میز بانوان فرهنگی ناحیه یک در سالن شهید دادرس برگزار شد


16 دی ماه 1395

مسابقات قهرمانی تنیس روی میز بانوان فرهنگی ناحیه یک در سالن شهید دادرس برگزار گردید.
در این دوره از مسابقات 15 ورزشکار و بصورت دوره ای باهم به رقابت پرداختند که بعد از انجام مسابقات نتایج بدست آمد به شرح ذیل می باشد:
نفر اول : زهره شکرانه
نفر دوم : فیروزه جلیلی
نفرسوم مشترک: نجمه مدیر و حمیده سلطانی
"سعید فخرآبادی" کارشناس مسئول واحد تربیت بدنی و"فاطمه میرجلیلی" مسئول انجمن تنیس روی میز بانوان ناحیه برای نمایندگان ناحیه که در مسابقات تنیس روی میز استانی بانوان فرهنگی که بزودی برگزار خواهد شد آرزوی موفقیت و پیروزی نمودند.