نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقات طناب زنی ناحیه یک برگزار شد

مسابقات طناب زنی ناحیه یک برگزار شدمسابقات طناب زنی پسران ناحیه یک یزد با حضور 13تیم در سالن ورزشی شهید کارگر برگزار شد.

در ماده سرعت 30ثانیه آقایان عرفان دهقانی(دبستان معلم) و ابوالفضل طناور(دبستان کوچک زاده) مشترک اول ، آقاین مهدی فتاحیان وامیرحسین امرالهی به طور مشترک مقام سوم را کسب نمودند.

در ماده سرعت امدادی

تیمهای کوچک زاده،احمد کاظمی و حضرت مهدی حايز رتبه های اول تا سوم شدند.

در ماده آزاد نمایشی انفرادی مقام اول امیر علی امیری از دبستان کوچک زاده،مقام دوم علیرضا دهقان از حضرت ابوالفضل و مقام سوم علیرضا امرالهی از معلم یک.

در ماده سرعت امدادی دابل داچ 4نفره تیمهای حضرت مهدی ،کوچک زاده و احمد کاظمی به مقام های اول تا سوم دست یافتند.

در پایان مسابقات در مجموع مواد(تیمی(

مقام اول :

دبستان پسرانه کوچک زاده(امیر علی امیری،ابوالفضل طناور،عرفان زارع زاده،سعید مجیدی،امیر حسین دهقان)به مربیگری مقداد صفایی وسرپرستی مجیدعامری

مقام دوم :

دبستان حضرت مهدی(امیر حسین فاتحی،سید محمد حسینی،امیر حسین امرالهی،محمد متین حیدری،محمد صالح خداشناس و پوریا غلامرضایی)به مربیگری حسن صادقیان وسرپرستی مهدی قدرتی

مقام سوم:

تیم دبستان احمد کاظمی 1(مهدی فتاحیان،محمدرضا ایران نژاد،مهرداد مظلوم،سبحان دلیری،علیرضا رییسی و ماهان پور قنبری)به مربیگری داود دره زرشکی و سرپرستی سید حسن زارع.