نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقات طناب زنی دختران برگزار شد

مسابقات طناب زنی دختران برگزار شدبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، مسابقات طناب زنی دختران دوره متوسطه اول استان یزد ، با شرکت ۶ تیم برگزار گردید.
 که کسب نتایج به شرح ذیل می باشد:

ماده آزاد نمایشی انفرادی:
نفر اول زهرا میرجلیلی از ناحیه یک یزد
نفر دوم ساجده مستقل چی از ناحیه دو یزد
نفر سوم ریحانه خاکزار از میبد

ماده جاگینگ انفرادی:
نفر اول ریحانه مقنی از ناحیه یک یزد
نفر دوم ریحانه خاکزار از میبد
نفر سوم ساجده مستقل چی از ناحیه دو یزد

ماده دابل آندر امدادی:
تیم  اول ناحیه یک یزد
تیم دوم ناحیه دو یزد
تیم سوم  زارچ

ماده دابل داچ امدادی:
تیم اول ناحیه یک یزد
تیم دوم ناحیه دو یزد
تیم سوم زارچ