نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقات طناب زنی بین دانش آموزان متوسطه دوره اول و دوم دخترانه برگزار شد

مسابقات طناب زنی بین دانش آموزان متوسطه دوره اول و دوم دخترانه برگزار شد مسابقات طناب زنی بین دانش آموزان متوسطه دوره اول و دوم دخترانه در سالن ورزشی مالک اشتر برگزار شد.

در مقطع متوسطه دوره اول و دوم که با حضور 35 ورزشکار از 14 مدرسه و با برگزاری50 مسابقه به پایان رسید، نتایج نهایی به شرح زیر می باشد:

در ماده 30 ثانیه سرعت جاگینگ:

مقام اول: مریم میرجلیلی  دبیرستان زهره

مقام دوم: نیایش شکراللهی دبیرستان اولیا

مقام سوم: زهرا حفظی دبیرستان دانش               

 در ماده نمایشی انفرادی:

مقام اول: زهرا حفظی دبیرستان دانش

مقام دوم: فاطمه زارع دبیرستان اولیا

مقام سوم: نیلوفرالسادات سجادی دبیرستان دانش