نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقات بدمینتون پسران در مقطع متوسطه دوره اول و متوسطه دوره دوم برگزار شد

مسابقات بدمینتون پسران در مقطع متوسطه دوره اول و متوسطه دوره دوم برگزار شد


مسابقات بدمینتون پسران در مقطع متوسطه دوره اول و متوسطه دوره دوم در سالن بدمینتون جمال مسعودی مجموعه ورزشی شهید پاکنژاد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ناحیه یک، در مقطع متوسطه دوره اول، "محمدباقری" از دبیرستان شهید مهدیزاده مقام اول را کسب نمود.

همچنین "امیرمهدی ذوالفعلی نژاد" از دبیرستان شهید رمضانخانی مقام دوم و "سیدایمان میرجلیلی" از دبیرستان امام حسین(ع) مقام سوم را کسب کردند.

در مقطع متوسطه دوره دوم، "امیررضا قاسمی" از دبیرستان امام حسین(ع) مقام اول را کسب کرد.

همچنین "احمدرضا زارع" از هنرستان علی اردکانی مقام دوم و "سیدصدرا موسوی" از دبیرستان ملک ثابت مقام سوم را کسب کردند.