نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقات آزمایشگاهی دانش آموزان متوسطه دوره دوم برگزار شد

مسابقات آزمایشگاهی دانش آموزان متوسطه دوره دوم برگزار شدبه گزارش "محمدرضاستار" مسابقات آزمایشگاهی دانش آموزان  متوسطه دوره دوم در دروس فیزیک ، شیمی و زیست شناسی در محل پژوهشسرای برازنده مقدم ناحیه یک برگزار شد.