نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مرکز راهنمایی و مشاوره خانواده پیوند مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک یزد افتتاح شد

مرکز راهنمایی و مشاوره خانواده پیوند مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک یزد افتتاح شدبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، با حضور "دکتر عباسپور" مدیرکل دفتر مرکزی انجمن اولیا ومربیان وزارت، مرکز راهنمایی و مشاوره خانواده پیوند مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک یزد افتتاح شد.